برگزاری همایش سفیران جوان

در راستای اجرای برنامه های خود مراقیبتی و تربیت سفیران جوان با هماهنگی معاونت اموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعتی شرق خراسان همایش سفیران جوان در مورخ  27/9/96 توسط واحد اموزش سلامت در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید

در این همایش که در حضور 120 دانشجو برگزار گردید در رابطه با موضوعات تغذیه ،اعتیاد  سومصرف و... توسط مدرسین مرکز بهداشت سه ارائه گردید.وسپس سی دی مریوط به خود مراقبتی سفیران جوان تحویل کلیه دانشجویان گردید.با تشکر  از ریاست محترم مرکزجناب اقای دکتر عرب نژاد و  معاونت محترم اموزشی دانشگاه علمی کاربردی جناب اقای دکتر رضایی که در برگزاری این همایش صمیمانه ما را یاری نمودند.