دستورالعملهای مدیریت و کاهش خطر بلایا

 

دستورالعملها


عنوان
دریافت فایل PDF
عنوان
دریافت فایل PDF
برنامه مدیریت عملیات پاسخ به حوادث و بلایا
در ستاد معاونت بهداشت وزارت
 نقشه مدیریت و کاهش خطر بلایا
در نظام سلامت جمهوري اسلامی ایران
 شرح وظایف مدیریت کاهش و خطر  بلایا    فرم ادغام برنامه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام شبکه       

 

برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشت عمومی در بلایا و فوریتها  

 

        دستورالعمل مقابله با بلایای طبیعی     
برنامه ارزیابی ایمنی خطر و بلایا
"SARA"
       چک لیست ارزیابی غیر سازه ای     
 فرم ارزیابی ایمنی       چک لیست شناخت مخاطرات تهدید کننده مرکز     
فرم اماری شناخت مخاطرات        


مطالب آموزشی

عنوان
دریافت فایل PDF
عنوان
دریافت فایل PDF
     پدافند غیر عامل                          مدیریت بحران و پدافند غیرعامل                    
      جنگ نرم           اقدامات آموزشی در صورت بروز سرمای شدید       
چالش های چهارشنبه سوری        توصیه های ایمنی در مورد چهارشنبه سوری       
چهارشنبه آخر سال        تراکت چهارشنبه سوری       
بچه های کوچک آسیبهای بزرگ