معرفی مدير مرکز

معرفی مدير مرکز
 

نام ونام خانوادگي: براتعلي عرب نژاد

مدرك تحصيلي : دكتری

رشته تحصيلي : داروسازی

محل تحصيل: دانشگاه علوم پزشكي تبريز

پست سازماني: رئيس مركز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد

آدرس پست الکترونیکی :  arabnejadba1[at]mums.ac.ir

سوابق تجربي:
1.سرپرست مركز بهداشت و معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درماني تربت جام از سال 1371 الي 24/12/81
 
2.رئيس مركز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد

مهمترين اقدامات انجام شده در شبكه بهداشت و درمان :

1.راه اندازي 11 مركز بهداشتي درماني شهري و روستايی---------> (لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید)

2.راه اندازي 69 خانه بهداشت ---------> (لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید)

3.راه اندازي مركز بهداشتي درماني جهت مهاجرين خارجي شامل تمام واحد هاي بهداشتي و ايجاد آموزشگاه بهبخشي در مهمانشهر مهاجرين خارجي تربت جام

4.راه اندازي 9 واحد آزمايشگاه در مراكز شهري و روستايی:
  
      1-مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری -2-مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 شهری-روستایی -3- مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهری-روستایی
     4- مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی صالح اباد -5- مرکز بهداشتی درمانی نیل آباد - 6 - مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی نصرآباد -7-مرکز بهداشتی درمانی
      روستایی کاریزنو-8-مرکز بهداشتی درمانی اردوگاه مهاجران خارجی-9 - مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 شهری روستایی
 
5.راه اندازي 11 واحد بهداشت دهان و دندان در مراكز شهري و روستايی:
 
      1- مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 شهری روستایی -2 - مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 شهری روستایی -3- مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهری روستایی
     4-مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی صالح آباد-5-مرکز بهداشتی درمانی  روستایی چشمه گل -6-مرکز بهداشتی درمانی  روستایی سمیع آباد-7-مرکز بهداشتی  درمانی  روستایی محمودآباد-8-مرکز بهداشتی درمانی  روستایی موسی آباد -9-مرکز بهداشتی درمانی  روستایی کاریزنو -10-مرکز بهداشتی درمانی  روستایی نیل آباد
     11-مرکز بهداشتی درمانی  مهاجرین 
 
6.اخذ مجوز استخدام و به كارگيري  68 بهورز زن و مرد

7.پيگيري و در خصوص جذب و استخدام و به كارگيري 124 نفر پزشك ، كاردان و كارشناس و ...

8.پيگيري در خصوص ساخت 68 واحد بهداشتي درماني  شامل مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشتی----> (کلیک کنید)
 
9.پيگيري در خصوص اصلاح طرح گسترش شبكه بهداشتي درماني تربت جام و افزايش 16 خانه بهداشت و 2 مركز بهداشتي درمانی:
 
   1-مرکز بهداشتی درمانی روستایی بزد-2-مرکز بهداشتی درمانی روستایی احمدآباد صولت-3-خانه بهداشت شماره 2 رباط سمنگان -4- شماره 2 خیرآباد -5-شماره 2   احمدآباد صولت -6-شماره 2 نصرآباد -7- شماره 2 نیل آباد-8- دوسنگ -9-شاهتوت -10-استای سفلی -11-حسنک-12- سما خون -13-تقی آباد -14- خلیل آباد -15 -لنگ-16-بیدک-17-حسن آباد -18-قلعه نو میرزا جعفر
 

10.پيشنهاد اصلاح چارت سازماني مركز بهداشت

11.راه اندازي پايگاههاي رابط سلامت در ده روستاي تحت پوشش تيم سيار براي اولين بار در كشور

12.تقويت پايه كارشناسي مركز از طريق توانمندسازي پرسنل

13.ارتقاء دهها فرآيند خدمات و ارائه به سمينارها

14.طراحي اوليه چك ليست بازديد از مراكز و خانه هاي بهداشت و طراحي چك ليست مديران  ------------------------>(لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید)

اقدامات انجام شده در مركز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد:

1.راه اندازي مركز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد

2.راه اندازي 9 واحد آزمايشگاه در مركز بهداشت شماره 3 (قرقی سفلی، فرخد، معین آباد ، مارشک ،سیلو ، ادویه چی ، شهید بهشتی ، کوی امیر ، همت آباد )

3.راه اندازي 5 واحد دندانپزشكي در مراكز تحت پوشش مركز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد

4.راه اندازي 12خانه بهداشت در مركز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد

5.راه اندازي 16 پايگاه بهداشتي  در مركز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد

6.راه اندازي مركز DIC در خواجه ربيع براي اولين بار در مركز بهداشت استان خراسان

  7. ايجاد مراکز منطقه ای سلامت طرحی جهت بهبود خدمات بهداشتی در مشهد   ------------------------>(لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید)
 
  8. اجرايي كردن طرح منطقه اي سلامت در مركز خواجه ربيع براي اولين بار در كشور

  9 .عضو كميته اجرايي و عملياتي كردن ماده 192 قانون سوم توسعه در استان
 
10.بهبود استاندارد تجهیزات واحدهای تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 مشهد شامل مراکز و خانه های بهداشت:
 
      مطهری-امیرالمومنین-قندآبکوه-قدس-ولیعصر-قرقی سفلی-معین آباد-سیس آباد-امیرکبیر-بهمن-حجت-قدس-حرعاملی-فجر-سلامت-فتح آباد-بلال-مهرمادر-چهارده معصوم
 
      فاطمیه-نبی زاده-شفا-همت آباد-دهرود-خوش هوا-اندرخ-فرخد2-علی آباد-کاظم آباد-زیرکن-قرقی علیا-حاجی آباد-حسین آباد2-قرقی سفلی 2-اخنگان-اسلام آباد
 
 11.ساخت تعداد 16 پروژه ساختمانی مرکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
 
 12.تکمیل شدن خانه های بهداشت بر اساس طرح گسترش
 
 13. جذب و استخدام و بکارگیری نیروها و آموزش نیرو در بدو ورود
 
 14. اجرای برنامه پزشک خانواده در مراکز روستایی تحت پوشش
 
15.در اصلاحیه  ساختار شبکه از سال 83 تعداد 5 مرکز بهداشتی درمانی شهری و پایگاه ضمیمه(بزرگمهر،ولیعصر،سلمان فارسی،موسوس قوچانی و سیس آباد) و تعداد 4
 
مرکز بهداشتی درمانی روستایی (معین آباد،قرقی سفلی و کارده) و تعداد 2 پایگاه بهداشتی روستایی (امام خمینی 1 و دهرود) و تعداد 11 خانه بهداشت (علی آباد،اسلام
 
آباد،حسین آباد قرقی 2،قرقی سفلی 2،حاجی آباد،زیرکن،کاظم آباد، فرخد2،اخنگان،کوشک آباد،کلاته عربها) پیشنهاد و مصوب گردید
 
16.در اصلاحیه ساختار شبکه در سال 86 تعداد 311 پست سازمانی به مجموعه پست های سازمانی مرکز بهداشت شماره 3 مشهد اضافه شد.
 
 
صفحه اصلی
پدافند غیرعامل
صفحه جدید
معرفی مرکز
مدیریت مرکز بهداشت
گالری تصاویر
معرفی واحدهاي فني
واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا واحد آمار و رایانه واحد آموزش سلامت و ارتباطات واحد بهبود تغذيه جامعه واحد توسعه شبکه و ارتقای سلامت واحد تهيه و توزيع دارو واحد سلامت دهان و دندان واحد بهداشت روان واحد سلامت خانواده و جمعيت واحد سلامت محیط و کار سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس واحد مدیریت بیماریها واحد مشارکت مردمی
معرفي واحدهاي اداري
مراکز تحت پوشش
روابط عمومی
پيام بهداشتي
پوسترهای بهداشتی
طرح تکریم ارباب رجوع
یادگیری سازمانی
تقویم زمان بندی مناسبتهای بهداشتی
نقشه مشهد

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.