فعالیت هاي واحد سلامت مدارس و جوانان

 
 
 

گزارش اجمالی از فعالیتهای واحد سلامت مدارس مرکز بهداشت شماره3

سال 89 
 

· انجام معاینات غربالگری و پزشکی در مدارس تحت پوشش مراکز

· محاسبه حق الزحمه پزشکان معاین

· انجام آموزش در مدارس تحت پوشش

· ثبت آمار معاینات پزشکی و غربالگری در نرم افزار معاینات و ارسال به شبکه و معاونت

· برگزاری هفته سلامت مدارس و انجام مسابفات و اهدا جوایز به نفرات برگزیده

· انجام بازدید گروهی از مراکز بهداشتی درمانی

· انجام پایش پزشک خانواده

· انجام ممیزی خارجی مدارس مروج سلامت همکاری در انجام ممیزی داخلی و ارسال نمرات ممیزی داخلی و خارجی به شبکه و معاونت

· برگزاری جلسات شورای بهداشت مدارس

· برگزاری جلسه کمیته مدارس مروج سلامت (همکاران ستادی – آموزش و پرورش – شهرداری)

· انتخاب 5 مربی بهداشت و 5 بهداشتیار نمونه و اهدا جوایز

· هماهنگی با پزشکان خصوصی جهت معاینات پایگاههای سنجش و عقد قرارداد

· هماهنگی با دانشجویان جهت ثبت آمار پایگاههای سنجش

· برگزاری کمیته داخلی سنجش و ابلاغ همکاران ستادی ، پزشکلن دولتی و همکاران مراکز که در طرح سنجش فعالیت می کنند

· شرکت در جلسات کار گروه بهداشت مدارس شبکه

· شرکت در جلسات کمیته تعالی

· آموزش دانشجویان بهداشت در واحد

· آموزش نیروهای طرحی و بدواستخدام

· انجام معاینات دانشجویان دانشکده پزشکی

· انجام هماهنگیهای مربوط به سنجش نوآموزان

· محاسبه شاخصهای واحد

· برگزاری جلسات آموزشی جهت پزشکان خانواده جهت انجام معاینات پایه اول

· برگزاری جلسات آموزشی جهت پزشکان پایگاههای سنجش جهت انجام معاینات پایه اول

· جلسه آموزشی توجیهی جهت مسئولین بهداشت مدارس مراکز

· تدریس در کلاسهای باز آموزی مراکز آموزشی نواحی آموزش و پرورش تحت پوشش

· نوشتن برنامه عملیاتی واحد و محاسبه شاخصهای ارزشیابی سال گذشته

· تنظیم سند مدارس مروج سلامت

· محاسبه اطلاعات درخواستی شبکه

· بررسی متون آموزشی ارایه شده

· ثبت اطلاعات پژوهشی در نرم افزار EPI6

· برگزاری جلسه آموزشی جهت مسئولین مراکز

· نوشتن پروپوزال طرح تحقیقاتی و تنظیم خلاصه مقاله و چاپ پوستر جهت نمایشگاه استانداری

· شرکت در همایشها و سمینارهای مرتبط با واحد

· همکاری در برگزاری مسابقه بزرگ پیشگیری از بیماری سل با واحد بیماریها

هماهنگی و فرستادن مدرس به مدارس جهت آموزش موضوعات گوناگون بهداشتی
 

گزارش اجمالی از فعالیتهای واحد سلامت مدارس مرکز بهداشت شماره3

سال 88 
 
 
   گزارش فعالیت های سال 88 ( برای دریافت فایل مربوطه لطفا بر روی آیکون PDF کلیک نمایید)

گزارش اجمالی از فعالیتهای واحد سلامت مدارس مرکز بهداشت شماره3

سال 87 

برنامه های نوجوانان،جوانان و مدارس:

آموزش :

درصدوتعداد آموزش دیدگان درکلیه موضوعات آموزشی: 8/35% (تعداد69811 نفر)

 
*درصد آموزش دیدگان ابتدایی: 4/24%

*درصد آموزش دیدگان راهنمایی: 6/41%

*درصد آموزش دیدگان دبیرستان: 9/49%

* * * * * * * *

*درصدآموزش دیدگان درخصوص تغذیه سالم :2/6%

*درصدآموزش دیدگان درخصوص پیشگیری از پدیکولوز: 6/8%

استخراج از فرم پدیکولوز: 6/22%

*درصدآموزش دیدگان درخصوص رفتارهای مخاطره آمیز: 8/22%

*درصدآموزش دیدگان درخصوص بهداشت بلوغ و نوجوانی: 9/19%

*درصدآموزش دیدگان درخصوص تحرک و فعالیت بدنی: 8/2%

 پدیکولوز:

درصد بهره مندی از شامپو پرمترین: 100%

 واکسیناسیون:

درصد پوشش واکسیناسیون:8/99%

 پوشش معاینات غربالگری :

درصد معاینات غربالگری پایه اول ابتدایی : 100%

درصد معاینات غربالگری پایه اول راهنمایی : 6/73%

درصد معاینات غربالگری پایه اول دبیرستان :1/52%

 بهره مندی دانش آموزان معاینه شده از خدمات تعیین شده :

درصد پیگیری موارد ارجاع:1/47%

درصد پوشش واکسیناسیون:8/99%

درصد بهره مندی از فرم عینک در دانش آموزان بی بضاعت:7/93%

درصد بهره مندی از فرم عینک درکل دانش آموزان:1/30%

تعداد عینک توزیع شده:135 عدد

درصد بهره مندی از شامپو پرمترین: 100%

 اعتبارات :

اعتبارات: سه ماهه اول:50880000ریال کل اعتبارات:113934000ریال

سه ماهه دوم:33936000ریال

سه ماهه سوم:19431000ریال

سه ماهه چهارم:9687000ریال

طرحها و برنامه های داخلی واحد :

* اجرای طرح بررسی رفتارهای پرخطر دانش آموزان 18-6سال درناحیه 4آموزش و پرورش

*برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیز در جوانان ونوجوانان 16/10/87

* همکاری در برگزاری مسابقه پیشگیری از سرطان در کلیه نواحی آموزش و پرورش

* همکاری در برگزاری مسابقات هوای پاک وسالمندان در کلیه نواحی آموزش وپرورش

*برگزاری کمیته و شوراهای بهداشت مدارس به تعداد 3جلسه در سال گذشته وپیگیری مصوبات

*برگزاری کارگاه آموزشی جهت پزشکان طرح سنجش تیرماه 87

* برگزاری کارگاه آموزشی جهت مسئولین بهداشت مدارس مراکز بهداشتی درمانی مهرماه 87

*برگزاری جلسات آموزشی پزشک خانواده(2جلسه)

*انجام پایش پزشک خانواده(بهار،تابستان،پاییز)

* پایش فعاليتهاي مراكز شهري و روستايي به همراه ارسال پسخوراند از درصد پوششها و شاخصهاي فعاليتها اجرا شده (14مورد)

* پایش فعاليتهاي پایگاههای سنجش (20مورد بازدید)

* همكاري اجراي طرح آهن ياري در 100% دبيرستانهاي دخترانه تحت پوشش مركز بهداشت شماره 3 و 40% مدارس راهنمايي دخترانه

*همكاري در اجراي برنامه پايش يد ادرار دانش آموزان

* تدوين برنامه عملياتي به همراه پايش و ارزشيابي

* استخراج شاخصهاي نتايج معاينات پزشكي و غربالگري در تابستان وپاییز87و ارسال به کلیه مراکز شهری وروستایی

 
     جداول مقایسه ای و نمودارها    (برای دریافت فایل بر روی آیکون pdf کلیک نمایید)
 
 
 
 
گزارش اجمالی از فعالیتهای واحد سلامت مدارس مرکز بهداشت شماره3
 
سال تحصیلی 86-85
 

مركز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد از ابتداي فعاليت خود تاکنون از نقطه نظر معاینات غربالگری روند ذکر شده در ذیل را طی کرده:

 

سال 83-82

سال 84-83

سال 85-84

سال 86-85

جمعيت کل

171486

184439

191190

235211

كل جمعيت تحت پوشش

90690

122058

94462

121071

درصد پوشش جمعیتی

53%

66%

49%

51%

كل آموزشگاهها

1052

758

843

1070

كل آموزشگاه‌تحت پوشش

589

505

479

563

پوشش معاينات غربالگري

22%

5/50%

14/64%

76.2%

 
 
 
در راستای انجام معاینات پزشکی دانش آموزان ، این برنامه در مرکز بهداشت شماره 3 به شرح ذیل اجراگردید:
 

تعداددانش آموزان

كل شهري

كل روستايي

معاینه شده شهري

معاینه شده روستايي

درصد پوشش

پايه اول ابتدايي دختر

8973

914

8258

1478

98.5

پايه اول ابتدايي پسر

9535

936

8770

1435

97.5

پايه سوم ابتدايي دختر

8464

908

7123

883

85.5

پايه سوم ابتدايي پسر

8940

973

7320

909

83

پايه اول راهنمايي دختر

7393

876

1017*

794

90روستایی

پايه اول راهنمايي پسر

9871

1035

432

990

96روستایی

 
 
 
* حد انتظار مرکز بهداشت استان معاینه 10% دانش آموزان پایه اول راهنمایی بود ، مرکز بهداشت شماره 3 ، 13.7% راپوشش داده.
 

تعداد

شهري

روستايي

کل

كل معاينات

37654

13196

50850

جمعیت تحت پوشش

53887

12839

66726

درصد پوشش

69.8%

102.7%

76.2%

 پدیکولوز:

* پوشش 41% دانش آموزان در برنامه پيشگيري ازپديكولوز سر در دانش آموزان

* آموزش 42123 نفر دانش آموز

* آموزش 4079 اولياء

* آموزش 373 كادر مدرسه

* مصرف شامپو 1299

* موارد ابتدا در خانواده 245

واکسیناسیون:

پوشش واكسيناسيون توام پايه اول متوسطه به ميزان 100% به تعداد 22299 نفر دانش آموز

معاینات پزشکی:

* انجام معاينه پزشكي 17028نفر دانش آموز اول‌ ابتدايي شهری و بيماريابي 2445 نفر دانش آموز و بهبود 65% به تعداد 1587 نفر

* انجام معاينه پزشكي 2913 نفر دانش آموز اول‌ ابتدايي روستايي و بيماريابي 408 نفر دانش آموز و بهبود 45% به تعداد 184 نفر

* انجام معاينه پزشكي 14445 نفر دانش آموزپايه سوم ابتدايي درشهر و بيماريابي 2178نفر

* انجام معاينه پزشكي 1792 نفر دانش آموز پايه سوم ابتدايي در روستا وبیماریابی 678 نفر

* انجام معاينه پزشكي 1451 نفر دانش آموز پايه اول راهنمايي در شهر و بيماريابي 368 نفر

* انجام معاينه پزشكی 1685 نفر دانش آموز پايه اول راهنمايي در روستا و بيماريابي 500 نفر

* جذب 10 نفرپزشك بخش خصوصي و 10نفر كارشناس بخش خصوصي در طول سال 85 وابتدای86 جهت معاینات پزشکی وغربالگری دانش آموزان

* توضیح اینکه : با توجه به درگير شدن پرسنل در طول 4 ماه از سال تحصيلي جهت معاينه پايه اول ابتدايي، مركز بهداشت شماره 3 بخش خصوصي را در اين برنامه شركت داده است.

شیرمدرسه:

* پايش اجراي طرح شير مدرسه ايران توسط مراکز به میزان 400 مورد بازدید از مدارس * شركت در جلسات کمیته شير مدرسه شهرستان(5 جلسه)

* تهيه بوكلت آموزشي شير مدرسه وجهت کلیه مدارس شهر مشهد

طرحها وبرنامه ها:

* همکاری دراجراي طرح استقرار سيستم مديريت در مدارس مركز بهداشت شماره 3

 

* اجراي طرح پایلوت ارتقاء آگاهي دانش آموزان در مدارس مركز بهداشت شماره3 و اجرای آن در مدارس ناحیه3 و تبادكان با تكميل 3669 پرسشنامه در 55 مدرسه راهنمايي و متوسطه.

 

* همكاري اجراي طرح آهن ياري در 100% دبيرستانهاي دخترانه تحت پوشش مركز بهداشت شماره 3 و 15% مدارس راهنمايي دخترانه

 

*همكاري در اجراي برنامه پايش يد ادرار دانش آموزان با پوشش 9 مدرسه به صورت راندوم

 

*اجراي برنامه آموزشي ايدز و هپاتيت و تالاسمي در سطح مدارس راهنمايي و دبيرستان با آموزش 10560 نفر دانش آموز و افزایش آگاهي به میزان 82%

 

* برگزاري شورا و كميته بهداشت مدارس و پيگيري مصوبات جهت اجرا در سال تحصيلي

 

*آموزش پرسنل جهت توجيه طرحهاي محوله به واحد سلامت مدارس (كاردان، كارشناس پزشك)

* تدوين برنامه عملياتي و مداخله‌اي به همراه پايش و ارزشيابي

 

* پایش فعاليتهاي مراكز شهري و روستايي به همراه ارسال پسخوراند از درصد پوششها و شاخصهاي فعاليتها اجرا شده

 

* استخراج شاخصهاي نتايج معاينات پزشكي و غربالگري در تابستان 85و ارسال به کلیه مراکز شهری وروستایی

 

* اجراي جلسات آموزشي جهت گروههاي هدف با توجه به نياز آموزشي اين گروهها.

 

گروه هدف

تعداد جلسه

تعداد شركت كننده

ساعات آموزشي

دانش آموزان

300

50850

142

اولياء

14

981

15

پرسنل بخش مدرسه

67

839

45

اخبار

IMAGE
بازدیدمشاوره فرماندارازمرکز بهداشت سه
سه شنبه, 01 خرداد 1397
مشاوره محترم فرماندار(خانم نسرین رحمتی) بهمراه هیئتی شامل (نمایندگانی از بهزیستی،آموزش وپرورش و شهرداری )در تاریخ دوشنبه 31اردیبهشت ماه97 از مرکز خدمات جامع سلامت خواجه ربیع  در خصوص آشنایی با خدمات قابل ارایه در مراکز بهداشتی بازدید نمود.در این بازدید توضیحات کاملی در زمینه... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری مسابقه با موضوع حجاب ویژه پرسنل
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397
     فایل توضیحات و پاسخنامه مسابقه حجاب   مهلت شرکت در مسابقه : 97/2/25 در صورت تمایل پاسخنامه پیوست را تکمیل کرده و حداکثر تا تاریخ 25/2/97 برای سرکار خانم یزدان دوست ارسال نمایید   در صورت هرگونه پرسش در این خصوص با شماره : 37634015  خانم یزدان دوست ادامه مطلب...
IMAGE
نمایشگاه سلامت روان
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397
ناسبت هفته سلامت در اردیبهشت ماه  97 گردهمایی و نمایشگاه سلامت روان و پیشگیری از مصرف مواد ومقابله با آسیب های اجتماعی ،همچنین  نمایشگاه نقاشی سلامت روان توسط دانش آموزان ایتدایی مدارس در منطقه  وتقدیر و تشکر از رابطان فعال مرکز و معرفی آن ها به عموم مردم  با سخنرانی آقای... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری اردوی درود نیشابور
شنبه, 08 ارديبهشت 1397
به مناسبت  هفته سلامت (1تا7)اردیبهشت 97 با همکاری واحد بسیج اردوی فرهنگی، ورزشی  شامل بخش های پذیرایی وصرف ناهار، برگزاری مسابقات متنوع ورزشی پیاده روی،طناب کشی و پرتاب توپ مدسینبال در منطقه گردشگری درود نیشابور در تاریخ 5 اردیبهشت برگزار شد.در اتنها به برندگان مسابقات جوایزی... ادامه مطلب...
IMAGE
کمیته بزرگداشت هفته سلامت
سه شنبه, 28 فروردين 1397
بمناسبت فرارسیدن یکم تا هفتم اردیبهشت (هفته سلامت)  در تاریخ 27 فروردین 97 کمیته ای به منظور تصمیم گیری در خصوص اجرای برنامه های مختلف مربوط به این هفته باحضور کارشناسان فنی ستاد در واحد روابط عمومی و آموزش مرکز بهداشت شماره سه برگزارشد.   ادامه مطلب...