دستورالعملهای سلامت خانواده و جمعیت

 

 
 
دستورالعملهای سلامت خانواده و جمعیت
 
 
برای دریافت فایل مربوطه بر روی آیکون PDF کلیک کنید.
 
      
 
عنوان
دریافت فایل PDF
عنوان
دریافت فایل PDF

دستورالعمل کودکان

کلیک کنید 

فلوچارت فرآیند مراقبت اطفال

کلیک کنید 

دستورالعمل تکمیل فرم چوب خط مراقبت از کودکان کمتر از 8 سال

 کلیک کنید

خودارزیابی برنامه کودکان

کلیک کنید

 مدیریت دارو در خانه بهداشت

 کلیک کنید

   
 
 
 
 
دستورالعملهای مادران  
 
عنوان
دریافت فایل PDF
عنوان
دریافت فایل PDF
جداول وزن گیری مادران
 
دستورالعمل نحوه تکمیل فرمهای داخل پرونده مادران
دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران
«از دوران پیش از بارداری تا پس از زایمان»
 
دستورالعمل محاسبه شاخص های مادران
دستور العمل نحوه تکمیل فرم آماری مراقبت مادران در برنامه سلامت مادران
 
 راهنمای تغذیه مادران باردار و شیرده
 
 بوکلت چارت مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران ( ویژه ماما و پزشک عمومی)  preterm labor
 
 راهنمای کدگذاری دفتر مراقبت ممتد مادران    
 
     
 
 
 
 
دستورالعملهای برنامه میانسالان 
عنوان
دریافت فایل PDF
عنوان
دریافت فایل PDF

دستورالعمل مراقبت های مديريت شده تشخيص و درمان طبی PID

راهنمای بالينی و برنامه اجرايی تيم سلامت برای  ارائه خدمات يائسگی به زنان 45-60 سال

دستورالعمل مراقبتهای مديريت شده ( ۳۲ ) راهنمای روشهای تشخيص و پيگيری توده های پستانی

دستورالعمل شماره 33(pap Smear) راهنماي انجام پاپ اسمیر

مراحل انجام پاپ اسمير و نحوه تفسير پاسخها

کلیک کنید

دستورالعمل فرم های آماری
راهنمایی اجرایی خدمات سبا و سما

کلیک کنید

   
  
 
 
 
توضیحاتی راجع به برنامه مادران
    

اهم نکات قابل ذکر در برنامه سلامت مادران به شرح ذیل میباشد :

با توجه به گزارشات همکاران در خصوص اعزام مادران باردار نیازمند به ارجاع فوری طی هماهنگی های بعمل آمده با مسئولین محترم اورژانس 115 به اطلاع می رساند هیچگونه مانعی درانتقال مادران از روستا به بیمارستان نمی باشد. لذا جهت پیشگیری از ایجاد مشکلات در اعزام و یا برخوردهای نامناسب و جهت پیگیری موارد احتمالی لازمست همکاران هنگام تماس با واحد اورژانس 115مشکل مادر را به طور کامل بیان نموده و اظهار دارند که طبق پروتکلها (بوکلت چارت سلامت مادران) با توجه به مشکلات مشاهده شده در مادر و اقدامات انجام شده موظف به اعزام یا ارجاع فوری مادران می باشندو حتماً فاصله روستا از شهر نیز بیان شود(مکالمات تلفنی جهت بررسیهای بعدی ضبط می شود). لذا جهت پیگیری مشکلات همکاران در صورت برخورد یا مشاهده موارد خلاف لازمست مورد به واحد سلامت خانواده و جمعیت گزارش گردد

همانگونه که اطلاع دارید تأمین و حفظ سلامت و کاهش مرگ و میر از شاخصهای توسعه هر کشور محسوب گردیده و بهبود شاخصهای مرتبط با آن از جمله وظایف سنگینی است که برعهده تک تک افراد شاغل در سیستمهای بهداشتی گذاشته شده است . نتایج حاصل از برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر مادران باردارمشخص گردیده که بسیاری از مرگهای ناشی از بارداری و زایمان و یا عوارض آن علل تکراری، قابل پیشگیری و پیگیری داشته است . لذا مداخلات ذیل جهت پیشگیری از مرگهای مادران ، علل مشابه توسط کمیته دانشگاهی ابلاغ گردیده است که لازمست تک تک موارد در مراقبتهای مادران باردار در نظر گرفته و همکاران در نحوه مراقبتها و ثبت نتایج دقت بیشتری مبذول دارند

1- ویزیت مادران باردار توسط پزشک مرکز طبق پروتکل

2- اخذ شرح حال کامل و دقیق از مادران باردار و ثبت دقیق آن در پرونده ها و بررسی شرح حال اخذشده
توسط پزشک مرکز

3- درخواست به موقع آزمایشات دوران بارداری خصوصاً انجام GCT و U/C

4- درخوست به موقع آزمایشات و سونوگرافی های روتین طبق پروتکل و پیگیری مناسب

5- ثبت صحیح نتایج آزمایشها و سونوگرافی در پرونده توسط ماما یا پزشک و توجیه مادر در به همراه داشتن نتایج در مراجعه به بیمارستان

6- توجه و دقت در تعیین BMI و ارزیابی روند وزن گیری مادر در طول بارداری و ارائه آموزشهای تغذیه به طور کامل و ثبت دقیق آن

7- انجام پیگیریهای دقیق و فعال جهت مادران باردار

8- شناسایی مادران در معرض خطر و پیگیری جدی آنان از طرف بهورز ، ماما و پزشک (ثبت اسامی این مادران در فرمهای مراقبت ویژه و فرم تغییر مراقبتها جهت بررسی و انجام پیگیری لازم (این فرم ویژه خانه های بهداشت میباشد )

9- تشخیص بیماریهای زمینه ای در بارداری و پیگیری مناسب توسط پزشک ، ماما و بهورز

10- آموزش مؤثر علائم خطر در بارداری و پیگیری وضعیت مادر تا رفع علائم و حصول نتیجه مطلوب (توجه ویژه توسعه کلیه پرسنل صورت گیرد)

11- پیگیری فعال تنظیم خانواده جهت مادرانی که تمایل به بارداری ندارند .

12- تکمیل دقیق فرم پیش از بارداری جهت مادرانی که تمایل به بارداری دارند و پیگیری رفع مشکلات آنان

13- تکمیل دفترچه مراقبت مادر و نوزاد و توصیه به مادر به همراه داشتن آن در مراجعه به بیمارستان ، پزشک و ...

14- تأکید بر آموزش علائم پره اکلامپسی و ارجاع به موقع یا درمان مناسب مادران در هر بار مراجعه

15- در جلسات آموزشی مراکز دو فصل پره اکلامپسی و خونریزیها و سای علل فوت مادران از طرف پرسنل مطالعه و به صورت کنفرانس ارائه شود. (تأکید و توجه به این فصول بایستی بیشتر صورت گیرد زیرا کماکان بیشترین علل فوت مادران را پره اکلامپسی و خونریزی تشکیل می دهد.)

16- تکمیل دقیق فرمهای ارجاع و توجیه کامل مادر از ارجاع و درخواست آوردن پسخوراند و پیگیری تا رفع مشکل

17- ترویج زایمان طبیعی و ارائه آموزشهای کامل در این خصوص

18- پیگیری مادران مراقبت ویژه تنظیم خانواده در صورت عدم همکاری

19- هماهنگی بین بخشی جهت مراقبتها علی الخصوص مراقبتهای پس از زایمان

 

 

 

لیست دفاتر و فرمهای برنامه سلامت مادران

 

1- بوکلت چارت سلمت مادران ویژه پزشک و ماما - بوکلت چارت سلمت مادران ویژه کاردان

2- دفتر مراقبت ممتد سلامت مادران

3- دفتر پیگیری

4- دفترچه ارجاع پسخوراند

5- دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

6- فرم مراقبت پیش از بارداری

7- فرم مراقبت بارداری رنگی (ویژه کاردان)و فرم مراقبت بارداری سیاه و سفید (ویژه کارشناس)

8- فرم مراقبت پس از زایمان رنگی (ویژه کاردان)و فرم مراقبت پس از زایمان سیاه و سفید (ویژه کارشناس)

9- فرم درخواست آزمایش

10- فرم آماری

11- فرم چوب خط آماری

12- فرم پایش واحد مامایی

13- فرم مادران در معرض خطر

 

 
 
 
 

اخبار

IMAGE
بازدیدمشاوره فرماندارازمرکز بهداشت سه
سه شنبه, 01 خرداد 1397
مشاوره محترم فرماندار(خانم نسرین رحمتی) بهمراه هیئتی شامل (نمایندگانی از بهزیستی،آموزش وپرورش و شهرداری )در تاریخ دوشنبه 31اردیبهشت ماه97 از مرکز خدمات جامع سلامت خواجه ربیع  در خصوص آشنایی با خدمات قابل ارایه در مراکز بهداشتی بازدید نمود.در این بازدید توضیحات کاملی در زمینه... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری مسابقه با موضوع حجاب ویژه پرسنل
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397
     فایل توضیحات و پاسخنامه مسابقه حجاب   مهلت شرکت در مسابقه : 97/2/25 در صورت تمایل پاسخنامه پیوست را تکمیل کرده و حداکثر تا تاریخ 25/2/97 برای سرکار خانم یزدان دوست ارسال نمایید   در صورت هرگونه پرسش در این خصوص با شماره : 37634015  خانم یزدان دوست ادامه مطلب...
IMAGE
نمایشگاه سلامت روان
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397
ناسبت هفته سلامت در اردیبهشت ماه  97 گردهمایی و نمایشگاه سلامت روان و پیشگیری از مصرف مواد ومقابله با آسیب های اجتماعی ،همچنین  نمایشگاه نقاشی سلامت روان توسط دانش آموزان ایتدایی مدارس در منطقه  وتقدیر و تشکر از رابطان فعال مرکز و معرفی آن ها به عموم مردم  با سخنرانی آقای... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری اردوی درود نیشابور
شنبه, 08 ارديبهشت 1397
به مناسبت  هفته سلامت (1تا7)اردیبهشت 97 با همکاری واحد بسیج اردوی فرهنگی، ورزشی  شامل بخش های پذیرایی وصرف ناهار، برگزاری مسابقات متنوع ورزشی پیاده روی،طناب کشی و پرتاب توپ مدسینبال در منطقه گردشگری درود نیشابور در تاریخ 5 اردیبهشت برگزار شد.در اتنها به برندگان مسابقات جوایزی... ادامه مطلب...
IMAGE
کمیته بزرگداشت هفته سلامت
سه شنبه, 28 فروردين 1397
بمناسبت فرارسیدن یکم تا هفتم اردیبهشت (هفته سلامت)  در تاریخ 27 فروردین 97 کمیته ای به منظور تصمیم گیری در خصوص اجرای برنامه های مختلف مربوط به این هفته باحضور کارشناسان فنی ستاد در واحد روابط عمومی و آموزش مرکز بهداشت شماره سه برگزارشد.   ادامه مطلب...