طرح تکریم ارباب رجوع

 

 
 
 
 
کمیته طرح تکریم از ارباب رجوع
 
 
اعضای کمیته طرح تکریم ارباب رجوع: 
 
    1- دکتربراتعلی عرب نژاد  ( ریاست مرکز بهداشت شماره 3 مشهد)
 
    2- دکتر مهدی حسن نژاد (معاونت فنی )
 
    3- مرتضی ابراهیمی (مسئول گسترش شبکه)
 
    4-حمیدرضا عجمی (مسئول امور اداری)
    
    5- محسن دبیری (مسئول دفتر ریاست)
 
    6-حبیب الله ارجمند(کارشناس گسترش شبکه)
 
 
    8-معصومه مبرا (کارشناس بهداشت محیط)
 
    
  
درديدگاه حضرت علي عليهالسلام خشونت وبدرفتاري بامردم وستم بربندگان خدا،جنگ باخداتلقي ميشود. حضرت دراين خصوص درنامه معروف خودبه مالك اشتر مينويسند:
 
با خشونت نسبت به مردم، خود را در موضع جنگ با خدا قرار مده كه تو را نيروي مقاومت در برابر نقمت و قهر او نيست و از بخشايش و مهرباني او(خالق يكتا) بي‌نياز نيستي، هرگز از گذشت و بخشايش نسبت به رعيت
پشيمان مباش و از كيفر دادن، احساس شادي به خود راه مده و به هيچ وجه در هنگام غضب(كه باعث رفتاري خشن و غيرمنطقي مي‌شود) شتاب مكن. و در جاي ديگر مالك را به انصاف با مردم دعوت مي‌كند « انصاف در رابطه با مردم يعني اين كه حق هركسي را به درستي ادا نمايي و حقوق انسان‌ها به طور كامل و به گونه‌اي مساوي رعايت شود.»

امام علي عليه‌السلام در فرازي از نامه خود به مالك مي‌فرمايند: سعي كن كه با آگاهي، برخوردهاي تندشان را تحمل كني و تنگ حوصلگي و خودخواهي را از خود دور كن تا خدا درهاي رحمت خود را به رويت بگشايد و صواب طاعتت را به تو ارزاني فرمايد.

امام در فرازي ديگر از نامه خود به مالك مي‌فرمايند: پاره‌اي از وقت خود را به نيازمندان اختصاص بده كه با تو به طور مستقيم ارتباط برقرار كنند و براي آنان ملاقات ترتيب ده و براي خدايي كه تو را آفريده با اين نشست فروتني و تواضع كن.
 

علت وجودی هر سازمان و دستگاهی به خدماتی است که به افراد مختلف ارائه می دهد. ما از این افراد در سازمان به عنوان ارباب رجوع یاد می کنیم.

برخورد با او از هر گروه و صنفی که باشد و با هر روحیه ای اعم از ناراحت، عصبانی،خوشحال و ... زمانی که وارد دفتر کارمان می شود تابع شرایط خاصی است که تحت عنوان”آداب برخورد با ارباب رجوع“به تشریح آن می پردازیم.

1. شرط اول برخورد کارکنان با ارباب رجوع آنست که با رویی گشاده با او برخورد نماییم

و حتی در سلام کردن از مراجعین سبقت بگیریم و با چهره ای بشاش از آنان احوالپرسی کنیم چرا که اینگونه برخوردها باعث می شود ارباب رجوع حتی اگر کارش انجام نشدنی و یا بدون جواب باشد از این که مورد احترام واقع شده است، با رضایت کامل اتاقمان را ترک کند.

در واقع یک تبسم کافی است تا احساس محبت و صمیمیت را در مراجعین به وجود آورد و اصولاً برخورد خوب با هر ارباب رجوعی همیشه خاطره خوبی در ذهن آنان باقی می گذارد.

2. صبر وحوصله شرط دوم برخورد با ارباب رجوع است.

بدین معنی که باید به حرف های آنان دقیقاً گوش سپرده و با اشاراتی که حاکی از میل و رغبت باشد به آنان اجازه داد تا تمام حرفهای خود را بزنند و بعد از آن با ملایمت جواب مناسب وسنجیده ای به آنان داده شود. به همین منظور کارمندان در مواجه با مراجعین باید شکیبا و بردبار باشند زیرا ارباب رجوع صرف نظر از هر طبقه و صنفی که باشد با روحیات متمایزی اعم از ناراحت، خوشحال، عصبانی و ...به ما مراجعه می نماید و ضمن آنکه تمامی ناراحتی ها، عصبانی ها و ناکامی ها و ...بیرون را با خود به مؤسسه آورده، در برخورد با کارکنان آن را منعکس می کنند و انتظار دارند تا خواسته هایشان با سرعت و دقت انجام پذیرد. بنابراین برآورده کردن خواسته های مراجعین با صبر و شکیبایی اهمیت بسیار دارد.

3. امروزه جامعه شناسان بر این باورند که برای نفوذ در مردم باید از راه زبان آنان وارد شد و به عبارتی دیگر به زبان عامه سخن گفت .بنابراین در برخورد با ارباب رجوع باید به گونه ای سخن گفت که برای آنان قابل فهم ودرک باشد و از به کار برد ن ا لفاظ و اصطلاحاتی که فهم آن سنگین است خودداری شود زیرا اگر با آنان با زبانی سخت و توام با فخر وتکبر وبی اعتنایی روبرو شوید هرچند خواسته آنان برآورده شود اما هرگز با رضایت دفتر کارمان را ترک نخواهند کرد.

البته این نکته فراموش نشود در برخورد با مراجعین باید به فراخور شخصیت و میزان آگاهی افراد با آ نان برخورد نمود و از روش های سازنده و معقول استفاده کرد.

4. اهمیت یک سازمان امروزه به میزان اعتمادی است که مردم به آن دارند، داشتن ساختمان های بزرگ و مجلل و امکانات گسترده به هیچ وجه بر این اعتماد نمی افزاید و این مهم تحقق نمی یابد مگر با جلب رضایت مراجعین که از طریق برخوردهای صمیمی و سازنده هر دستگاه با ارباب رجوع ممکن می شود.

بنابراین کارمندان هر دستگاه باید تمام سعی و کوشش خود را در جهت تاٌمین خواسته های مراجعین به کار گیرند و اگر خود توان آن را ندارند از دیگر همکاران و افراد مافوق استمداد جویند تا در نهایت پاسخی پخته و منطقی به آنان داده شود و به طور حتم اگر خودسرانه و عجولانه پاسخی داده شود در انجام وظیفه سستی شده است
 
در راستای اهداف طرح تکريم ارباب رجوع مرکز بهداشت شماره شهرستان مشهد مقدس اقدامات زير را اجرا نموده است: 
 

1- نصب نام و نام خانوادگی و پست سازمانی متصدی انجام کار بر بالای سر محل کار مسئولین واحدها جهت اطلاع کامل ارباب رجوع

2- در اختیار گذاشتن شرح وظایف پست سازمانی به پرسنل مربوطه

3- در اختیار گذاشتن فرم نظر سنجی به ارباب رجوع بمنظور ارائه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود

4- توجه و نظارت کامل و مستمر بر کار واحدها برای هر چه بهتر شدن طرح تکريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

5- تهيه و نصب خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع در تابلو اعلانات

6- وقت شناسی در حضور به موقع در محل کار و عدم تعجیل در خروج از محل کار با نصب كارتكس هاي اثر انگشت در ستاد مرکز بهداشت ومراکز تابعه

7- خوشرفتاری و خوشروئی با همکاران و ارباب رجوع

8- همکاری و تسریع در انجام کار ارباب رجوع

9- ایجاد فضای مناسب جهت همکاران و ارباب رجوع و مطمئن نمودن ارباب رجوع در انجام کار

10- توجه کردن به خواسته ارباب رجوع و تصمیم گیری در کار ایشان

11- مطابق با شئونات اداری رفتار کردن از قبیل نوع پوشش و مظاهر

12- اهمیت دادن به نقش آموزش در زمینه های مختلف

13- انجام کار بر اساس قوانین و مقررات ، نه بر اساس سلیقه شخصی

14- پرهیر از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبر چینی و هر گونه اقدامی مغایر با دستور العمل

15- استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد

16- ایمان به طبقه بندی اطلاعات و عدم بازگویی اسناد محرمانه

17- جلوگیری از استعمال دخانیات توسط پرسنل

18- استفاده مطلوب از اختیارات اداری و بدور از تمایلات شخصی

19- ارائه دستور العمل اداری به پرسنل و حتی ارباب رجوع

20- قانونمندی و ضابطه مند نمودن امور محوله
 
در رابطه باطرح نظر سنجی از ارباب رجوع ابن ستاد تعداد 1850 برگ فرم نظر سنجی وتعدادشصت برگ فرم جمع بندی ماهانه به مراکز تحت پوشش ارسال نموده است در سه ماهه اول سال 88 تعداد51 برگ فرم تکمیل شده
 
 توسط مراجعین محترم از صندوقهای که به همین منظور درمراکز نصب گردیده جمع آوری ونتایج حاصله بشرح پیوست می باشد :  اینجا را کلیک کنید
 
 

اخبار

IMAGE
بازدیدمشاوره فرماندارازمرکز بهداشت سه
سه شنبه, 01 خرداد 1397
مشاوره محترم فرماندار(خانم نسرین رحمتی) بهمراه هیئتی شامل (نمایندگانی از بهزیستی،آموزش وپرورش و شهرداری )در تاریخ دوشنبه 31اردیبهشت ماه97 از مرکز خدمات جامع سلامت خواجه ربیع  در خصوص آشنایی با خدمات قابل ارایه در مراکز بهداشتی بازدید نمود.در این بازدید توضیحات کاملی در زمینه... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری مسابقه با موضوع حجاب ویژه پرسنل
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397
     فایل توضیحات و پاسخنامه مسابقه حجاب   مهلت شرکت در مسابقه : 97/2/25 در صورت تمایل پاسخنامه پیوست را تکمیل کرده و حداکثر تا تاریخ 25/2/97 برای سرکار خانم یزدان دوست ارسال نمایید   در صورت هرگونه پرسش در این خصوص با شماره : 37634015  خانم یزدان دوست ادامه مطلب...
IMAGE
نمایشگاه سلامت روان
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397
ناسبت هفته سلامت در اردیبهشت ماه  97 گردهمایی و نمایشگاه سلامت روان و پیشگیری از مصرف مواد ومقابله با آسیب های اجتماعی ،همچنین  نمایشگاه نقاشی سلامت روان توسط دانش آموزان ایتدایی مدارس در منطقه  وتقدیر و تشکر از رابطان فعال مرکز و معرفی آن ها به عموم مردم  با سخنرانی آقای... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری اردوی درود نیشابور
شنبه, 08 ارديبهشت 1397
به مناسبت  هفته سلامت (1تا7)اردیبهشت 97 با همکاری واحد بسیج اردوی فرهنگی، ورزشی  شامل بخش های پذیرایی وصرف ناهار، برگزاری مسابقات متنوع ورزشی پیاده روی،طناب کشی و پرتاب توپ مدسینبال در منطقه گردشگری درود نیشابور در تاریخ 5 اردیبهشت برگزار شد.در اتنها به برندگان مسابقات جوایزی... ادامه مطلب...
IMAGE
کمیته بزرگداشت هفته سلامت
سه شنبه, 28 فروردين 1397
بمناسبت فرارسیدن یکم تا هفتم اردیبهشت (هفته سلامت)  در تاریخ 27 فروردین 97 کمیته ای به منظور تصمیم گیری در خصوص اجرای برنامه های مختلف مربوط به این هفته باحضور کارشناسان فنی ستاد در واحد روابط عمومی و آموزش مرکز بهداشت شماره سه برگزارشد.   ادامه مطلب...