مطالب آموزشی واحد سلامت محیط و کار

 

 
 
 
 
عنوان رسانه آموزشی

خلاصه

مشاهده فایل

ارگونومی در بیمارستان
اهداف برنامه : کاهش بروز  ،msds، افزایش بهره وری و ... وضعیت های بدن حین انجام کار
وضعیت های بدن حین انجام کار 
  
  همانطور که می دانیم هر فردی نیمی از عمر خود را در محیط کار سپر می کند و با توجه به اینکه اکثر مشاغل تولیدی ، فنی ، خدماتی ، معدنی و کشاورزی دارای وضعیت های مختلف کاری بوده که ...... 

وضعیت های بدن حین انجام کار

اصول فنی و حفاظت ایمنی جیوه اين ماده براي موجودات آبزي بسيار خطرناك است. خاصيت تجمع پذيري در بدن موجودات آبزي خطري عمده در زنجيره غذايي انسان محسوب مي شود.
در اثر حرارت فيوم هاي سمي تشكيل مي دهد. به سرعت با فلزات قليليي، گاز آمونياك،كلر، دي اكسيد كلر،كلرورسديم و اكسيد اتيلن وارد واكنش مي شود. ....
 

وضعیت های بدن حین انجام کار

اصول فنی و حفاظت ایمنی پودر روی باعث خشكي پوست مي شود.تنفس: علائمي از قبيل تب بخار فلزي و مزه فلزي كه ممكن است تاخيري باشد. انفجاردر تماس با آب ، اسيدها ، بازها و مواد ناسازگار احتمال خطر آتش سوزي و انفجار دارد ....
 

وضعیت های بدن حین انجام کار

اصول فنی و حفاظت ایمنی MSDS MSDSیا برگه های شناسایی ایمنی موادشیمیایی اطلاعات اساسی بهداشتی و ایمنی مواد شیمیایی رابرای مصرف و کاربرد آنها در محیط کار توسط کارگران و کارفرمایان صنایع، کشاورزی،ساختمان سازی ودیگر محلهای کاری فراهم و مشخص می نمایند. MSDSمتشکل از متن هاو عبارتهای استاندارد می باشدکه اطلاعات بهداشتی و ایمنی مواد شیمیایی را بطور خلاصه بیان نموده و این اطلاعات توسط کارشناسان مجرب سازمانهای بین المللی از شرکتهای .......

وضعیت های بدن حین انجام کار

اصول طراحی سیتم اعلام حریق بر اساس استاندارد BS5839 اطلاع از وقوع آتش درکمترین زمان ممکن پس از شروع آن بسیار حیاتی است روشن است که هر چه فعالیت های مقابله با آن سریعترآغاز شود 0 امکان موفقیت نیز بیشتر است 0 بلافاصله پس از کشف حریق بوسیله ساکنان و یا سیستم های خودکار لازم است تامحل وقوع آن به اطلاع ساکنان و خدمات آتش نشانی برسد 0 این اطلاعات امکان انجام عملیات از پیش برنامه ریزی شده نظیر تخلیه ساختمان رافراهم کرده و موجب فعال شدن سیستم های خودکار می شود (ازقبیل سیستم های عامل کنترل دود بسته شدن درهای آتش و یا آغاز به عمل سیستم های مو ضعی اطفاء حریق )0 انتخاب سیستم اعلام بستگی دارد به .......
 

وضعیت های بدن حین انجام کار

اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی - دی اتانول آمین نام شيميايي : دي اتانول آمين   ، نام هاي مترادف: -)-N-N2-هيدروكسي اتيل) آمين ، دي اتيلول آمين،.DELA.DEAديول آمين ، خانواده شيميايي: آمينو الكل آليفاتيك،آلكانول آمين،اتانول آمين ، 
 وزن ملكولي: 14/105، فرمول شيميايي: C4-H11- N-O2 ، هشدارهای حفاظتی ............ 

وضعیت های بدن حین انجام کار

اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی - سرب نام شيميايي : سرب ،نام هاي مترادف: پوسته و ورقه سرب،سرب فلزي ، پلومبام، عنصر سرب پلمب ، خانواده شيميايي: : سرب و تركيبات سرب، سرب فلزي، وزن ملكولي: 19/407،  فرمول شيميايي: Pb ،  
هشدارهای حفاظتی ............ 

وضعیت های بدن حین انجام کار

اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی - TID نام شيميايي : تولوئن 2و6-دي ايزوسيانات ،نام هاي مترادف: :دي ايزو سيانات دي تولوئيلين،2و6- دي ايزوسيانات –1- متيل بنزن،اسيد ايزوسيانيك، خانواده شيميايي: : : ايزوسيانات ،اسيد ايزوسيانيك، استرآروماتيك ايزوسيانات ، دي ايزوسيانات، وزن ملكولي: 16/174، فرمول شيميايي:C9-H6-N2-O2 ، هشدارهای حفاظتی ............

وضعیت های بدن حین انجام کار

ایمنی برق سازمان بین المللی کار ILOدر سال 1999 اعلام کرد یک میلیون نفر در جهان قربانی حوادث ناشی ازکار وقرارگرفتن در معرض مواد خطرناک درمحل کار خود می شوند0 این گزارش که به کنفرانس ایمنی و بهداشت کار ارائه شده حاکی ازآن بود که قربانیان سوانح شغلی از قربانیان تصادف در جاده ها ، جنگ وبیماری ایدز هم بیشتر است0 براین اساس در هر دقیقه دو نفر جان خود را در اثر حادثه ناشی از عدم رعایت بهداشت وایمنی درمحل کارازدست می دهند ضمنا میزان حوادث در خاورمیانه بجزهند وچین چهاربرابر کشورهای صنعتی است0 با توجه به اینکه یکی از عوامل بروز حوادث ناشی ازکار حوادث مربوط به برق می باشد ...........
 
 

وضعیت های بدن حین انجام کار

روشنایی محیط کار باتوجه به این که قشر عمده جمعیت کشور ما در بخشهای مختلف صنعت،معدن ، کشاورزی و خدمات به کار اشتغال دارند ووظیفه حفظ وارتقاء سطح سلامت افراد شاغل دراین بخشها ازوظایف دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی می باشد 0 لذا بایستی پرسنل بهداشت حرفه ای وظیفه خودرا مبنی برشناساندن عوامل زیان آور محیط کار به کارکنان شاغل در بخشهای مذکور انجام دهند0 یکی از عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار نامتناسب بودن نور می باشد که میزان آن باید طبق استانداردهای موجود باشد البته این میزان بسته به محیطهای کاری مختلف متغیر است0 به عنوان مثال ........
 

وضعیت های بدن حین انجام کار

اندازه گیری خستگی در صنعت خستگی کارگران پدیده پیچیده ای است که حاصل تاثیر عوامل مختلف موجود در صنایعی که از نظر تکنیکی مدرن می باشند بوده و تظاهرات آن عبارتند از احساس کوفتگی , کاهش عملکرد های فیزیولوژیکی ، بهم خوردن تعادل سیستم عصبی خودکار ( اتونوم ) و کاهش بازده کار می باشد . از طرف دیگر خستگی صنعتی بوسیله بار کاری مفرط تغییرات قابل ملا حظه در حالت کار و داشتن ریتمهای روزانه و شبانه زندگی روزمره ایجاد می شود . روشهای کار در صنایع جدید از کار با تمام بدن به کار با قسمتهایی از بدن مثل دستها – بازوها و یا چشمها و همچنین از کار فیزیکی به کار ذهنی تغییر کرده اند..........

وضعیت های بدن حین انجام کار

آزبست یا پنبه سوز بر اساس بررسی های انجام شده از سوی سازمان بین المللی کار (I.L.O) سالانه صد هزار نفر در سراسر جهان به علت استنشاق ذرات پنبه نسوز یا سروکارداشتن با آن،جان خود را از دست می دهند.پیش بینی می شودطی پنج سال آینده ،سرطانهای ناشی از پنبه نسوز حداقل 15هزار نفر را تنها در ژاپن به کام مرگ بکشاندودر طول 20تا25سال آینده ، بیش از صدهزار نفر در فرانسه به همین علت جان خودرا از دست بدهند.در آمریکانیز سالانه بیش از 21هزار نفر در اثر ابتلا به انواع سرطانهای ریه ناشی از استنشاق پنبه نسوز فوت می کنند.این آمار در کشور روسیه بیش از 10هزار مورد،در چین بیش از110هزار مورد و در غرب اروپا 30هزار مورد گزارش شده است.در حال حاضر در ایران آمار دقیقی
 

وضعیت های بدن حین انجام کار

گرد و غبار گردوغبار دراثر تجزیه شدن مواد مختلف جامد به ذرات بسیار کوچک تشکیل می شود و بطور معمول درهوا معلق می گردد0 استنشاق هوای آلوده به گردوغبار میتواند سلامتی رابه خطر اندازد به عنوان مثال: گردوغبار زیاد باعث تحریک چشمها ودستگاه تنفسی فوقانی میگردند.برخی از گردوغبارها عامل شناخته شده بیماریهای خاص ریوی مثل آسم، پنوموکونیوز وحتی سرطان ریه هستند .برخی از گردوغبارها نیز مثل سرب سمی هستند .تماس با هرنوع گردوغبار میتواند منجربه تشدیدمشکلات ......
 

وضعیت های بدن حین انجام کار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبار

IMAGE
بازدیدمشاوره فرماندارازمرکز بهداشت سه
سه شنبه, 01 خرداد 1397
مشاوره محترم فرماندار(خانم نسرین رحمتی) بهمراه هیئتی شامل (نمایندگانی از بهزیستی،آموزش وپرورش و شهرداری )در تاریخ دوشنبه 31اردیبهشت ماه97 از مرکز خدمات جامع سلامت خواجه ربیع  در خصوص آشنایی با خدمات قابل ارایه در مراکز بهداشتی بازدید نمود.در این بازدید توضیحات کاملی در زمینه... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری مسابقه با موضوع حجاب ویژه پرسنل
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397
     فایل توضیحات و پاسخنامه مسابقه حجاب   مهلت شرکت در مسابقه : 97/2/25 در صورت تمایل پاسخنامه پیوست را تکمیل کرده و حداکثر تا تاریخ 25/2/97 برای سرکار خانم یزدان دوست ارسال نمایید   در صورت هرگونه پرسش در این خصوص با شماره : 37634015  خانم یزدان دوست ادامه مطلب...
IMAGE
نمایشگاه سلامت روان
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397
ناسبت هفته سلامت در اردیبهشت ماه  97 گردهمایی و نمایشگاه سلامت روان و پیشگیری از مصرف مواد ومقابله با آسیب های اجتماعی ،همچنین  نمایشگاه نقاشی سلامت روان توسط دانش آموزان ایتدایی مدارس در منطقه  وتقدیر و تشکر از رابطان فعال مرکز و معرفی آن ها به عموم مردم  با سخنرانی آقای... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری اردوی درود نیشابور
شنبه, 08 ارديبهشت 1397
به مناسبت  هفته سلامت (1تا7)اردیبهشت 97 با همکاری واحد بسیج اردوی فرهنگی، ورزشی  شامل بخش های پذیرایی وصرف ناهار، برگزاری مسابقات متنوع ورزشی پیاده روی،طناب کشی و پرتاب توپ مدسینبال در منطقه گردشگری درود نیشابور در تاریخ 5 اردیبهشت برگزار شد.در اتنها به برندگان مسابقات جوایزی... ادامه مطلب...
IMAGE
کمیته بزرگداشت هفته سلامت
سه شنبه, 28 فروردين 1397
بمناسبت فرارسیدن یکم تا هفتم اردیبهشت (هفته سلامت)  در تاریخ 27 فروردین 97 کمیته ای به منظور تصمیم گیری در خصوص اجرای برنامه های مختلف مربوط به این هفته باحضور کارشناسان فنی ستاد در واحد روابط عمومی و آموزش مرکز بهداشت شماره سه برگزارشد.   ادامه مطلب...